Velkommen til Trøndelag Fotograflaug

Trøndelag Fotograflaug ble dannet i 1911 og er et av landets eldste fotolaug. Vårt mål er å være et samlingspunkt for profesjonelle fotografer i Trøndelag.
Vi har minst to møter i året, der vi samles for å utveklse ideer og å bli inspireret av både utenforstående foredragsholdere og våre egne medlemmer.
En årlig laugskonkurranse avholdes på høsten, der det vanker heder og ære til vinneren, ofte seer vi de premierte bildene igjen i Landskonkurransen på nyåret. Vi prøver også å få til litt sosialt utenfor disse møtene som sommerfest,julebord og en og annen uformell sammenkomst for de som har mulighet.Alle våre medlemmer er også medlem av Norge Fotograf Forbund (NFF).

Ved spørsmål ta kontakt med vår oldermann Beate Bjørnli på 91771454 eller mail :trondelag.fotograflaug@gmail.com

Søk medlemskap her: http://fotografforbundet.no/bli-medlem/